TANGRAM

  • Agafa un quadrat de cartró (de 15 cm de costat, per exemple)
  • Anomenarem A, B, C i D als seus vèrtexs, començant per un i seguint el sentit antihorari.
  • Dibuixa el punt mitjà del costat AB i anomena'l M.
  • Dibuixa els segments CM i DM.
  • Dibuixa el punt mitjà del costat CD i anomena'l N.
  • Dibuixa el segment MN.
  • El quadrat ha quedat dividit en 4 triangles rectangles iguals, cert?
  • Retalla'ls i ja tens el teu TANGRAM
Image
1. El triangle que es forma amb dues peces del Tangram és un triangle equilàter? Quines eines podries utilitzar per demostrar-ho?
Pots manipular el següent applet de GeoGebra per fer les teves construccions. El punt magenta et permetrà capgirar la peça. Movent el punt groc giraràs la peça. El punt blanc et servirà per desplaçar la peça.
2. Amb aquestes 4 peces quants polígons simples pots fer? La formació de figures ha de ser a través de les coincidències d’arestes. Fes una taula i classifica'ls en funció del nombre de vèrtexs. 3. Sabries alguna manera d'assegurar-te'n que els has contemplat tots? 4. Classifica els quadrilàters que has trobat en còncaus i convexos. 5. Calcula l’àrea de totes les figures. Pots observar alguna cosa? 6. Quina és la figura amb perímetre màxim? I mínim?