Rovinný svazek sil graficky - aplikace na jenoduché konstrukce

Svazek sil lze aplikova na jednoduché konstrukce, např. lanové, příhradové apod. Potom se obvykle součtové čáry jednotlivých styčníků kreslí do jednoho obrazce. Volbou různého sklonu závěsných lan v příkladu je ukázána vazba mezi geometrií a vnitřními silami v nosném lanu.