Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

La funció exponencial. y = a^x

Fixa't com evoluciona la gràfica de la funció exponencial en canviar el valor de la base. Què passa si a=1?
Si a > 1, la funció és creixent; en canvi, per 0< a < 1, la funció és decreixent.