Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Kap. 3. 4. Beregn Omkredsen

Beregn omkredsen af Opgaverne

I de næste opgaver skal omkredsen beregnes enten ud fra Radius eller fra Diameteren

Beregn Omkredsen ved at måle Radius

Brug de to formler som i har lært

Først finder man diametren her bruges diametren til at finde omkredsen

Cirklens Diameter

Hvad er cirklens Diameter?

Cirklens Omkreds

Hvad er Cirklens Omkreds

Beregn Omkredsen ved at måle diameteren

Brug de to formler som i har lært

Først finder man diametren her bruges diametren til at finde omkredsen

Cirklens Diameter

Hvad er cirklens Diameter?

Cirklens Omkreds

Hvad er Cirklens Omkreds