YÜREK EĞRİSİ

Matematikte yürek eğrisi (kardiyoit) sabit bir çember üzerinde yuvarlanmakta olan aynı yarıçaplı ikinci bir çember üzerindeki herhangi bir noktanın izlediği eğridir. ismi Yunanca kardia (kalp) ve eidos (şekil) kelimelerinin birleşiminden oluşur. kalp şeklini aldığı için bu ismi almıştır.