Superfícies a sobre de superfícies

Autor:
Bernat
Per dibuixar una superfície a sobre d'una altra (de nom s) delimitada per dues corbes dibuixades també a sobre de la superfície s, podem utilitzar l'expressió que em va proposar Mathieu Bloissier:

Superfície(s(k u1(t) + (1 - k) u2(t), k v1(t) + (1 - k) v2(t)), k, 0, 1, t,0,1)

En la que les dues corbes tenen com a equacions:

Corba(s(u1(t),v1(t)),t,0,1) Corba(s(u2(t),v2(t)),t,0,1)

i tenint en compte que es poden modificar els valors mínim i màxim del paràmetre.

Moveu els punts lliscants i després cliqueu a les caselles de verificació

I ara sobre una carambola

I també sobre un coixí

El cas general