Збир углова четвороугла

Истражи колики је збир углова четвороугла. Дати четвороугао могуће је "раставити". Пресложи четвороугао и то тако да сва темена заврше у темену B. Повлачи и померај темена A, C и D...