Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Pisagor teoremini görselleştirme'in kopyası

Pisagor teoremini tanıtırken kullanılan klasik yaklaşımlardan biri dik üçgenin her bir kenarının sırtına birer kare yerleştirmek ve üçgen ile ne kadar oynanırsa oynansın (şekildeki üçgeni köşelerinden oynatabilirsiniz.) dik kenarların sırtındaki karelerin toplamının hipotenüsün sırtındaki kare olduğunu göstermektir. Ancak, bu yaklaşım öğretmenin "dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesini verir" söyleminin görselleştirilerek bilgisayar aracılığı ile verilmesinden başka bir şey değildir. Herhangi bir üçgenin her bir kenarına yerleştirilen kareler için bu üçgen ile oynayarak "dik açılı bir üçgen haline getirildiğinde kenarların sırtına çizilen kareler arasındaki ilişkiyi" anlamaya çalışmak Pisagor teoreminin dik üçgenlere özel bir özellik olduğu ve dik üçgen elde etmek için de kullanılabileceği fikrini güçlendirebilir. Aşağıdaki tasarımda dik açıyı çözerek köşeleri tekrar oynatın ve ilişkiyi görmeye çalışın.