Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Diferència entre dibuixar i construir amb Geogebra

En aquesta pàgina et vull mostrar la diferència entre dibuixar i construir. Per fer-ho treballarem amb la representació dièdrica d'una piràmide de base quadrada. En aquest pàgina trobaràs:
  1. Un document de GeoGebra amb un dibuix de la piràmide, prova de moure algun punt a veure què passa.
  2. Un vídeo explicatiu del què significa dibuixar o construir amb GeoGebra.
  3. Un document de GeoGebra amb una construcció de la mateixa piràmide, veuràs que si mous algun punt (els de color) d'aquesta, la piràmide es modifica però no es deforma.

Explicació de la diferència de dibuixar o construir amb GeoGebra a partir d'una piràmide de base quadrada representada amb Dièdric.

Per començar el taller mirarem de fer aquesta construcció, veureu que es bastant senzill de fer... (o això crec jo).