3. gradspolynomium koefficienter

Forfatter
Kent
Grafen viser et tredjegradspolynomium f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d. Sammen med det er vist andengradspolynomiet: g(x) = bx^2 + cx + d og førstegradspolynomiet h(x) = cx + d. Bemærk at g(x) og h(x) kan fjernes fra tegningen ved at klikke på den lilla og den grønne prik ude til venstre. Man kan zoome ind eller ud og flytte rundt på koordinatsystemet.
De tre koefficienter kan varieres med skydere.