Fontänen

Anpassa en funktion till vattenstrålen. Det kan vara klokt att fundera på vilka konstanter som du direkt kan utläsa av grafen innan du börjar testa. Funktionen skriver du in i "Input:" - fältet längst ner. Tryck sedan return. För att börja om: Tryck på återställningssymbolen i GeoGebras övre högra hörn.