Обертання точки

Модель руху жовтої точки: коло є дотичним до іншого кола внутрішнім чином і "рухається по ньому без пригальмовування та прозковзування"