Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Cantorin lause

1. Muuta nelikulmioiden muotoa tarttumalla "Siirrä"-työkalulla nelikulmioiden kärjissä oleviin pisteisiin. Kiinnitä tällöin huomiota sivujen keskinormaaleihin ja niiden mahdollisiin leikkauspisteisiin. 2. Minkä eron huomaat tavallisen nelikulmion ja ympyrän sisään piirretyn jännenelikulmion välillä? 3. Miten muotoilisit ns. Cantorin lauseen sisällön?