Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Geometrijski dokaz formule P=rs

Zadatak

Dokažite formulu za površinu trokuta . Kao pomoć vam može poslužiti sljedeći geometrijski dokaz u koracima.

Zadatak

Odredite polumjer kružnice upisane trokutu sa stranicama a = 3, b = 4 i c = 5. Koraci računanja:

1.

Poluposeg trokuta je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

2.

Površina danog trokuta je

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

3.

O kojoj vrsti trokuta se radi?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)

4.

Koju formulu za površinu trokuta ste koristili?

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
Provjeri moje odgovore (3)

5.

Polumjer trokutu upisane kružnice iznosi