Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Zbrajanje vektora

1.Odredi zbroj zadanih vektora(Napomena: Rješenje upiši bez strelice, primjerice za vektor kojem je početna točka u B, a završna u C upiši BC ):

Odgovori ispod u prazan prostor pod a) b) i c) a)+ b)+ c)+

2.Odredi zbroj zadanih vektora +=

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

3.Odredi zbroj zadanih vektora +=

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

Odredi zbroj zadanih vektora: +=

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

5.

Odredi zbroj zadanih vektora: +=

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

6.Odredi zbroj zadanih vektora: +=

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
Provjeri moje odgovore (3)

7.Postavi vektore AB i CD za pravilo trokuta, a "bezimeni" vektor kao njihov zbroj

8.Postavi vektore AB i CD za pravilo paralelograma, a "bezimeni" vektor kao njihov zbroj