Цртање тачака у правоуглом координатном систему

Autor:
Jelena

Цртање тачака

Две бројевне праве које се секу под правим углом образују правоугли координатни систем. Ове праве називају се координатне осе. Хоризонтална оса назива се апсциса,а вертикална ордината. Пресек оса назива се координатни почетак и означава се са О. Сваком уређеном пару (x,y) додељена је једна тачка М у равни где су x и y координате тачке М.
Координатни систем
Координатни систем

Цртање тачака

Уцртај тачке у координатни систем

колица

проверавати

Шта образује правоугли координатни систем?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

проверавати

Које су координате координатног почетка?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)