Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Osnovno o vektorima

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)

Što vrijedi za plavo istaknute vektore na slici (ABCDEF je pravilni šesterokut)?Moguće je jedan ili više odgovora.

Uključite sve točne odgovore
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Provjeri moje odgovore (3)

Postavi vektore pomičući ih u točkama tako da vektori AB i CD budu jednaki, a vektore EF i GH suprotni!