בעיה דינמית 5יחל

( ADC 90  , AB DC)  ABCD זווית -ישר טרפז לפניך .2  .  BE הוא הגובה לבסיס DC . האלכסון AC חוצה את הזווית BCD , וחותך את הגובה BE בנקודה F . ר"סמ 4 :נתון , SEFC  BC 2 EC .  א. חשב את שטח המשולש ABF . ב. חשב את שטח המלבן ABED .