planaire graaf

Deze graaf helpt je nog niet veel verder. Maar, hij is planair: Je kunt hem zo voorstellen dat de bogen elkaar niet kruisen. Je krijgt een beter overzicht van de mogelijke verbindingen door de knopen te verslepen.
  • Versleep in onderstaand applet de knopen zodat de bogen elkaar niet kruisen.
  • Toon dan via het aanvinkvakje een punt met spoor in vak 1 en zoek een hamiltonpad, dwz. een rondgang door de graaf die je terug op 1 brengt.