Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukční úlohy

Pokusný prostor

Příklad 1

Sestrojte trojúhelník ABC, znáte-li polohu všech tří průsečíků kružnice jemu vepsané. Dále:
  • Zapište podmínku existence řešení a ověřte ji pomocí dynamického textu.
  • Pomocí skriptování zadejte barvu kružnice vepsané na modrou, když řešení existuje; a červenou, když řešení neexistuje.
  • Průhlednost výplně trojúhelníku určete na základě jeho obsahu - větší obsah = větší průhlednost

Nápověda

  • V okně Text je možné kromě textu (klasický text, LaTeX, symboly) přidávat taky objekty, resp. jejich hodnoty.
  • Skript je možné vkládat k objektům (v nastavení objektu), nebo tlačítkům (přímo v zadání funkce tlačítka). Do skriptu je možné vkládat libovolné příkazy v GeoGebře a speciální příkazy viz https://wiki.geogebra.org/en/Scripting_Commands . Česká lokalizace používá české nebo anglické (US) výrazy.Dynamickou barvu/ výplň je možné zadat v nastavení barvy objektu, do pole se zadává libovolná funkce a GeoGebra vyhodnocuje hodnoty v intervalu (0,1), případně je upraví.
  • Dynamickou barvu/ výplň je možné zadat v nastavení barvy objektu, do pole se zadává libovolná funkce a GeoGebra vyhodnocuje hodnoty v intervalu (0,1), případně je upraví.

Výstup (bez viditelnosti podmínky)

Příklad 2

Je dán čtverec MNPQ a na straně MN bod A. Vepište do čtverce rovnostranný trojúhelník ABC. Analyzujte řešení na základě appletu níže a vytvořte vlastní dynamický výstup pro libovolnou polohu bodu A se znázorněním užité geometrické transformace.

Příklad 3

Sestrojte množinu všech bodů, jejíž součin vzdálenosti od daných dvou bodů E,F je konstantní. Určete čím se jednotlivé množiny graficky liší na základě zadaných parametrů.