Ortoedre

Crea la construcció que es mostra al vídeo repetint cada pas, i respon a les preguntes del final de la pàgina. (Als textos es fa servir el llenguatge LaTeX, on \; serveix per representar un espai i \\ un salt de línia)

1. Troba els valors de l'àrea de la base, l'àrea total, el volum i la diagonal d'un ortoedre de 1m d'amplada, 2m de llargada i 1,5m d'altura.

2. Troba els valors de l'àrea de la base, l'àrea total, el volum i la diagonal d'un ortoedre on les mides de l'amplada, la llargada i l'altura són el doble que les de l'exercici anterior. Per quant s'ha multiplicat cada resultat respecte els de l'exercici anterior?

3. Troba els valors de l'àrea de la base, l'àrea total, el volum i la diagonal d'un ortoedre on les mides de l'amplada, la llargada i l'altura són el triple que les del primer exercici. Per quant s'ha multiplicat cada resultat respecte els del primer exercici?

4. Explica el procés que caldria fer servir per calcular la diagonal d'un ortoedre si coneixem les seves amplada, llargada i altura. (Observa els angles rectes i els triangles que es representen al vídeo)