Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Агуулга

Монголын ГеоГебра Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа

Зорилго: - ГеоГебрагийн сүүлийн үеийн шинэчлэлтүүдийг танилцуулах - ГеоГебра дээр ажиллах хэрэглэгчдийн ур чадварыг хөгжүүлэх - Математикийн сургалтдаа ГеоГебраг ашиглах арга зүйгээр хангах - Математикийн багш нарыг мэдээллээ хуваалцах, хамтран ажиллахад чиглүүлэх Монголын өнцөг булан бүрээс ГеоГебраг сонирхон суралцагч, оюутнууд, багш нар, судлаачид болон боловсролын удирдлагууд та бүхнийг манай хүрээлэнгээс зохион байгуулж буй вебинар, судалгааны семинар, сургалтуудад нэгдэхийг урьж байна. Суралцах, багшлах үйл ажиллагаандаа динамик математикийн сүүлийн үеийн технологийг хэрэглэх шинэ арга замуудыг мэдэж, ямар ч төхөөрөмж дээр туршиж үзэн хамтдаа хөгжицгөөе!
Монголын ГеоГебра Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа