МУИС-д иргэн статусаар сурах

МУИС-ийн Математикийн тэнхимээс хариуцан ордог "Математикийн хэрэглээний программ" хичээлийг “иргэн” статусаар сонгон судалж болно.
МУИС-ШУС-ийн Математикийн тэнхимээс заадаг "Математикийн хэрэглээний программууд" хичээл нь хичээлийн жилийн хаврын улиралд нээгддэг. "Иргэн"* статусаар сонгон суралцах боломжтой. Хичээлийн танилцуулга Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног) Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног) Багц цаг: 3Бц Жил бүрийн 2-р сарын эхээр эхэлнэ. Зорилго: Математикийн хэвлэлийн эхийг суурь хэл Тех-ээр бэлтгэдэг болох, ЕБС-ийн математикийн аливаа асуудлыг илэрхийлэн бичих, тооцоолол хийх, 2D ба 3D график байгуулах, динамик интерактив хэрэглэгдэхүүнтэй ажиллах, бүтээх, математикийн сургалтад ашиглах, уялдаа холбоотой загварчлах боломжуудтай танилцах, бүтээх, хуваалцаж чаддаг болох Товч агуулга: 1. Математикийн хэрэглээний программыг сурах хэрэгцээ шаардлага, инвариантуудтай танилцана. 2. Тех хэл нь математикийн томъёо бүхий бүх төрөл (ном сурах бичиг, презентэйшн, веб хуудас, математикийн бусад программ руу хөрвүүлэх)-ийн хэвлэлийн эх бэлтгэх боломжийг олгодог тул LaTeX системээр дамжуулан хэвлэлийн эх (томъёо, хүснэгт, график, зураг, гарчиг, тоолуур) бэлтгэхэд сургана. 3. Математикийн динамик интерактив программ: ГеоГебра бол геометр, алгебр, хүснэгт, график 2D, 3D, статистик болон анализыг нэгтгэсэн боловсролын бүх түвшнийхэнд зориулагдсан чөлөөтэй, олон үйлдлийн системд ажиллах, динамик, хэрэглэхэд хялбар математикийн программын багцыг судалж эзэмшинэ. Үүнд: - файл зохион байгуулалт - мэдээлэл боловсруулалт - тоон болон аналитик тооцоолол, - график байгуулалт, - программчлал, кодчилол - математикийн сургалтад хэрхэн ашиглах
... МУИС нийтэд зориулсан сургалтын ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулдаг уу? МУИС-д насан туршийн боловсролыг дэмжих зорилго бүхий “Иргэн” суралцуулах гэсэн ойлголт байдаг. Энэ нь МУИС-д явагдаж буй бүх төрлийн хичээлүүдээс хүссэн хүн хүссэн хичээлээ сонгон суралцах боломжийг олгосон хөтөлбөр юм. “Иргэн”-ээр суралцахад ямар шаардлага тавих вэ? Иргэн статусаар суралцах суралцагч нь МУИС-д хэрэгжиж буй бүх төрлийн хичээлүүдээс хамгийн ихдээ 15 багц цаг хүртэл хичээлийг өөрөө сонгон судлах боломжтой бөгөөд хүсвэл гэрчилгээ авч болдог. МУИС-ийн үндсэн оюутантай яг адил зарчмаар, хичээл сонголтоо хийж, сонгосон хичээлийнхээ төлбөрийг төлж, тэдэнтэй хамт хичээллэнэ. Хүссэн хүн болгон МУИС-д иргэн статусаар элсэн суралцах боломж нээлттэй байна. Иргэн статусаар элсүүлэн хичээл судлуулахад бид ямар нэгэн өмнөх боловсролын гэрчилгээ эсвэл ЭЕШ өгсөн байх гэх мэт шаардлага тавихгүй. “Иргэн”-ээр суралцахын давуу тал юу байж болох вэ? МУИС-д нэг хичээлийн жилд дунджаар 3000 гаруй хичээл заагддаг. Эдгээр хичээлүүд нь ерөнхий болон мэргэжлийн суурь хичээлүүдээс авахуулаад нарийн мэргэжлийн, ахисан түвшний хичээлүүд. Мэдлэгийн энэ их сангаас иргэн хүн сонгон суралцах нь өөрийн хуучирсан мэдлэгээ сэргээн баяжуулах, яг одоо ажлын байран дээр дутагдаж буй мэдлэгийг шинээр олж авах давуу талыг олгоно. Өөрөөр хэлбэл иргэд насан туршдаа өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг МУИС олгож байгаа. Монгол улсад гадаад хэлний эсвэл компьютерийн чиглэлээр мэдлэг олгох курс дамжаа ихээр хичээллэж байгаа ч төрөл бүрийн мэргэжлээр өөрийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зэргийн бус сургалтын байгууллага хомс байгаа юм. Иргэнээр суралцахын давуу талыг илүү ойлгомжтой болгохын тулд жишээ дурьдах нь зүйтэй байх. Жишээлбэл мэдээлийн технологийн чиглэлээр 20 жилийн өмнөх төгсөгч байна гэж үзье. Техник, технологийн эрчимтэй хөгжлийн улмаас энэ салбар маш эрчимтэй хөгжиж шинэ арга, технологиуд, програмчлалын хэлүүд шинэчлэгдэн бий болж байна. Иймээс тухайн төгсөгч МУИС-д заагдаж буй эдгээр шинэ чиглэл, ололт амжилтуудыг тусгасан хичээлүүдээс сонгон суралцаж өөрийн мэдлэлийг шинэчлэх боломж байна гэсэн үг. Java, R хэл, паралелл тооцоолол, хиймэл оюун ухаан гэх мэт. Мөн тухайлбал дунд сургуулийн багш нар их сургуулийн түвшний нарийн мэргэжлийн хичээлүүдээс судалж өөрийн мэдлэгийг зузаатгах боломжтой. Бас нэг байж болох тохиолдол бол ажлын байран дээр одоо ямар мэдлэг шаардагдаж байна вэ гэдгээс хамааруулан түүнийхээ дагуу шинэ мэдлэг олж авах боломжтой. Хэдийгээр өөр мэргэжлээр мэргэшсэн хэдий ч зайлшгүй ажлын байран дээр төсөл бичих, санхүүгийн тооцоо хийхээс авахуулаад бизнесийн чиглэлийн мэдлэг шаардагдах эсвэл сэтгэл судлал ч юмуу хууль, эрхзүйн мэдлэг шаардагдаж байгаа тохиолдолд эдгээр чиглэлийн хичээлүүдээс сонгон судлах боломжийг олгож буй нь энэ хөтөлбөрийн давуу тал. Бас нэг онцлог нь МУИС-д элсэн орох хүсэлтэй хүн “иргэн” статусаар хичээл судалж, журмын дагуу элсэн орсны дараа эргээд тооцуулах боломжтой. ...

Хичээл солилцооны систем

Хичээл солилцооны систем дээр мэдээлэл