Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopia Kąty wierzchołkowe

Kąty ECB i ACD (czerwone) to para kątów wierzchołkowych. Kąty ECA i BCD to również kąty wierzchołkowe. Przeciągając punkty B, D lub A obserwuj jak zmienia się miara kątów. Co zauważyłeś?