Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Una aplicació de la mediatriu

  1. Marca tres punts no alineats.
  2. Crea la mediatriu corresponent a cada parella possible de punts.
  3. Marca el punt de tall de les mediatrius. Mou els punts i comprova que la construcció és correcta.
  4. Calcula la distància de cada punt al punt de tall de les mediatrius. Si no et dóna el mateix, revisa la construcció.
  5. Finalment, crea la circumferència amb centre al punt de tall de les mediatrius i que passa per un dels punts inicials. Mou algun dels punts inicials i comprova que la circumferència sempre passa pels tres punts inicials.