Funcions lineal, afí i constant.

Autor:
laura
Funció amb expressió algèbrica com un polinomi de primer grau: f(x)=ax+b Moveu els punts lliscants a i b;Toolbar Image o activeu l'animació (clicant botó dret sobre dels punts lliscants, veureu que s'obre un desplegable amb l'opció "animació", torneu a clicar per desactivar-la. a: pendent Toolbar Imagei b: ordenada a l'origen o coordenada y del punt de tall OY, (0,b) Veureu que en funció dels valors d'aquests coeficients, classifiquem les funcions en lineal, afí o constant.