Invulvak als antwoordvak

Som van twee gehele getallen

In volgend applet wordt de som gevraagd van twee gehele getallen. Feedback krijg je door het invulvak voorwaardelijk te groen of rood te kleuren. Volg daarna het stappenplan en probeer het zelf.

Stappenplan

1Typ the commando a = ToevalsgetalTussen(1, 10) in het invoerveld en creëer het getal a.
2Typ the commando b = ToevalsgetalTussen(1, 10) in het invoerveld en creëer het getal b.
3Typ the commando opl = a + b in het invoerveld en creëer het getal opl.
4Typ the commando ant = 0 in het invoerveld en creëer het getal ant.
5Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst en creëer de dynamische tekst a + b. Selecteer a and b in de lijst met gedefinieerde objecten om de tekst dynamisch te maken.
6Toolbar ImageSelecteer de knop Invulvak, klik in het tekenvenster en creëer een invulvak met Titel = en als gelinkt object ant = 0. Bevestig met OK. Opmerking: In de instellingen kan je de lengte (tab Stijl) en de tekststijl van het invulvak aanpassen.
7Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop invoegen, klik in het tekenvenster en creëer een actieknop met Titel nieuwe opgave en GeoGebra Script UpdateConstructie().

Probeer het zelf...

Feedback met voorwaardelijke kleuren

Met dynamische kleuren kun je het invulvak rood kleuren na een fout antwoord en groen na een juist antwoord.
  • Rechtsklik op het invulvak.
  • Selecteer Instellingen en open het dialoogvenster.
  • Selecteer de tab Geavanceerd
Image
  • Rood: als ant niet gelijk is aan 0 of aan opl, dan kleurt het invoerveld rood, anders niet.
  • Groen: als ant gelijk is aan de oplossing opl, dan kleurt het invoerveld groen. Opmerking: Met 0.7 ipv. 1 kleurt het groen iets donkerder.
Om te voorkomen dat het invoerveld rood kleurt na klikken op de knop nieuwe oefening voeg je een commando toe aan het script. Rechtsklik op de knop en voeg volgend commando toe: SetValue(ant,0), waardoor het antwoord opnieuw gelijkgesteld wordt aan 0.
Image