Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Transformasjon mellom ulike tallsystem.

Animasjonen visualiserer sammenhengen mellom binære, desimale og hexadesimale tall. Klikk på glideren og bruk piltastene for å øke eller minke tallet n. Animation for visualizing the relationship between binary, decimal and hexadecimal numeral systems. Click the slider, and use the arrow keys to change the value of the decimal numeral n.