ondersom - bovensom

benaderingsopties

De oppervlakte tussen de x-as en de grafiek van een functie over een gegeven interval kan je benaderen door verticale strookjes. De hoogte van de strookjes wordt telkens bepaald door de functiewaarden van de linker- en rechtergrens van elk strookje:

  • Voor de ondersom neem je als hoogte voor elk strookje de kleinste van beide functiewaarden of de functiewaarde van het midden van het strookje.
  • Voor de bovensom neem je als hoogte voor elk strookje de grootste van beide functiewaarden.
Kan je nog alternatieven bedenken voor onder- en bovensom?

exacte waarde van de oppervlakte

Hoe zou je de exacte waarde van de oppervlakte tussen de x-as en de grafiek van de functie kunnen bepalen?