Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Beelden van evenwijdige rechten door een puntspiegeling

1 Teken het spiegelbeeld van de rechten p en q door een puntspiegeling met centrum O. Gebruik hiervoor de groene knop in de knoppenbalk. 2 Versleep C, D of O. 3 Wat kun je zeggen over de onderlinge ligging van de rechten p' en q'? Welke eigenschap ontdek je hier?