funk undersøger(final beta)

Denne lille app kan nu bestemme lokalt maksimum og minimum for kontinuerte funktioner af en variabel. Samt viser koffienter for polynomer. Den kan den bestemme rødder til polynomier. Samt afgøre om toppunktet for et polynom af grad 2 er maksimum eller minimum sted. Desuden kan den bestemme vendetangent og globale ekstrema. - Rødder er markeret med rødt på grafen, og fremgår i en rød tabel. - Ekstrema er markeret med sort, og fremgår i en sort tabel.
Bemærk venligst, at denne app laver et ekstra spørgsmålstegn når der kun er et ekstrema. - Der arbejdes på et fix :)