Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Derivatans definition

Med pilarna kan du klicka dig fram och tillbaka i konstruktionen av derivata som gränsvärde. Med reglaget kan du se hur sekanten alltmer närmar sig tangenten när h->0. Du kan dra i x för att göra om proceduren på olika ställen. Notera hur k-värdet alltid är detsamma som y-koordinaten på den blå kurvan, som alltså är derivatans graf.