Lineaarfunktsioon

Siin saad harjutada graafiku (sirge) järgi lineaarfunktsiooni y=a*x+b võrrandi koostamist. Sa näed sinist sirget. Määra joonise abil kordajad a ja b ning kirjuta joone võrrand sirge kõrval olevasse kastikesse. Kui sisestad vigase võrrandi, siis ilmub sinu sisestatud joonele vastav punane graafik. Punases kirjas antakse teavet ka lineaarliikme kordaja märgi kohta (die Richtung), lineaarliikme kordaja kohta (dieSteigung) ja vabaliikme kohta (die Verschiebung) vastavalt kas richtig (õige) või falsch (vale). Seejärel on Sul võimaus parandada võrrandit. Oled saanud õige tulemuse, kui punast joont ei teki. Kliki uue ülesande saamiseks rohelise kirjaga kastikesel joone võrrandi kohal.

Lineaarfunktsioon

Falls Du für 10 richtige Löungen mehr als 15 Eingaben benötigst hast, rufe das Arbeitsblatt erneut auf und löse weitere 10 Aufgaben.