Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

c = 0.11031 - 0.67037i

Voor c-waarden buiten de cardioïde en de primaire bollen vallen de juliaverzamelingen steeds verder uit elkaar. Net buiten het aanneengesloten gebied vormen ze zelfgelijkvormige fractale figuren. We spreken in dit geval van fatou-stof.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Onderzoek hoe de iteratie de vorm van de figuur volgt.
For values of c outside of the cardioid and the primay bulbs the julia-sets dissolve. Just outside the contiguous area they consist out of self-similar fractal figures. In this case we are speaking of Fatou dust.
  • Drag the slider and follow the iteration of the blue complex number.
  • Drag the blue starting point and see how the iteration changes.
  • Examine where you can find stable starting points and how the iteration follows the shape of the figure.