Probodiste pravca i opce ravnine

Author:
mkatic
Zadatak: Konstruirati probodiste pravca zadanog svojim tlocrtom i nacrtom (p' i p'') i ravnine koja je zadana svojim tragovima (r1 i r2).
Sjeti se - ovaj zadatak se rjesava u tri koraka. 1) Pravcem p poloziti pomocnu ravninu (ovdje je koristena prva projicirajuca ravnina, pri cemu je njezin prvi trag identican s p', a drugi trag d2 okomit na os x). 2) Odrediti presjecnicu zadane ravnine s pomocnom ravninom (ovdje je nacrtan nacrt presjecnice q'', a tlocrt je identican s p'). 3) Odrediti sjeciste N zadanog pravca p s dobivenom presjecnicom q. Upute: pomocu tocaka D i E mozes pomicati tragove ravnine, a pomocu tocaka A i B mozes mijenjati polozaj tlocrta i nacrta zadanog pravca p.