Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funktion integraali ylä- ja alasumman erotuksena

Tarkastellaan funktion ala- ja yläsummaa, sekä niiden yhteyttä funktion määrättyyn integraaliin annetulla tarkasteluvälillä. Yläsumman ja alasumman lisäksi näet niiden erotuksen. Voit tihentää tarkastelualueen jakoväliä ja selvittää sen vaikutuksen erotukseen.