Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paràmetres d'una equació lineal

canvia els valors d'a i b i observa què passa en el gràfic i en la fórmula de la funció.

Mou el valor d'a. Què passa amb el pendent? Mou el valor de b. Què passa amb el pendent?