אמצעים פדגוגיים ששילבתי ביישומון

Author:
Igal.Sapir

כללי

מפרסם כאן את היישומונים שיצרתי לשימוש בכיתה כמו שהם קיימים כרגע בחלקם כבר הכנסתי אמצעים פדגוגיים כמפורט למטה בשאר אכניס את האמצעים הללו בהדרגה במשך הזמן מי שרוצה לעזור מוזמן לעשות את זה ולשלוח אלי כדי שאעדכן את הספר המייל שלי הוא igals@shapira.ort.org.il

אמצעים פדגוגיים ששילבתי ביישומון

שימו לב לחלקים הבאים 1. תן לבחור בין מספר סוגים של משולשים כבסיסים: רגיל, ישר זווית, שווה צלעות, שווה שוקיים 2. ניתן לבחור בין מספר סוגי פירמידות: רגילה, ישרה, משוכללת 3. ניתן להדגיש חלקים מהגוף לצורך הבהרת מושגים: ללא הדגשה, בסיס, פאות, מקצועות בסיס, מקצועות צדדיים, כל המקצועות. המקצועות מוצגים כולל האורכים שלהם, דבר המאפשר לנהל דיון על פירמידה ישרה או משוכללת.

המשך

4. ניתן להציג את הגובה כולל היטל קדקוד הפירמידה על מישור הבסיס בעזרת ShowHניתן לשנות את גודלו בעזרת Height 5. ניתן להציג את קווי החיבור של היטל הקדקוד לקדקודי הבסיס בעזרת ShowEABC 6. ניתן להציג את המעגל החוסם את הבסיס ואת מרכזו M

המשך

7. ניתן לפתוח את הפריסה בעזרה Open 8. משמאל מוצג הבסיס ומימין הגוף התלת ממדי 9. יש גם תצוגות תלת ממדיות בעזרת משקפיים המפרידים כחול ואדום