Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Nabídka práce 2

Tento graf vám ozřejmí spotřebitelovu volbu mezi volným časem a spotřebou a odvození odpovídající křivky nabídky práce. (Preference mezi volným časem a spotřebou odpovídají užitkové funkci U = a*sqrt(volný čas)+ (1-a)*sqrt(spotřeba), kde a=0.9.)