Demostració de so (reproducció d'ones)

IMPORTANT: (material original de Lenore Horner)
Investiga: [list=1]
 • Mostra la funció f (prement el cercle que hi ha a la seva esquerra en la finestra algebraica) i oculta les funcions g i h.
 • Modifica la duració de la reproducció movent el punt lliscant "playTime" a 30.
 • Prova a reproduir la funció f amb el botó "Play f"
 • Redueix la seva freqüència amb el lliscador de l'esquerra (freq_f), i prova de nou com sona.
 • En que es diferencia el so d'ara amb el d'abans?
 • En què es diferencia la gràfica?
 • Mostra també la funció g i la h.
 • En què es diferencien i en què s'assemblen les tres gràfiques?
 • Prova a reproduir la funció h:f+h amb el botó "Play h=f+g"
 • Redueix la freqüència de la funció g amb el lliscador de l'esquerra, i prova de nou com sona.
 • En que es diferencia el so d'ara amb el d'abans?
 • Investiga variant les freqüències. Quines diferencies aprecies?