Triangles semblants

Autor:
dianamrdc
El triangle blau s'assembla al triangle vermell. Mou la raó de proporcionalitat i veuràs els canvis.
a) Mou la línea r (raó de proporcionalitat) cap a una banda i cap a l'altra. Què observes? Què creus que està passant? b) Ara, fixa't amb els valors de les proporcions a-a', b-b' i c-c'. Què varia i què no quan mous la r? c) Quan r=2, quin creus que serà el valor de l'àrea? i quan r=5? Comprova-ho. Quina relació hi ha entre el valor de l'àrea 1 i el valor de l'àrea 2? I entre el seu quocient i el valor de r? Comprova-ho canviant també el valor de r. Justifica què passa. d) Ara, per a qualsevol valor de r, arrastra el triangle vermell i situa'l sobre el blau de manera que B i B' coincideixin. A què et recorda? Què observes? Explica-ho.