Ljusets brinntid

Författare/skapare:
Håkan Elderstig
Det här är ett exempel på hur man kan använda Geogebra för att lösa uppgiften Digitala rutan på sidan 132 i Liber Ma2C. Det är alltså inte en färdig lösning utan exempel på hur man kan arbeta med två fönster för grafer (regression och graf). Den visa som sagt regressionsmodulen och även hur man kan använda glidare för att anpassa en linje till punkterna.