Construcció d'un octàgon regular conegut un costat

Construcció de l'octàgon regular conegut el seu costat. El punt lliscant 'a' mostra la construcció amb regle i compàs, pas a pas
Realitzeu una anàlisi que condueixi a la construcció mostrada. Indicació: Recordeu que un angle inscrit en una circumferència mesura la meitat de l'angle central que subtendeix el mateix arc.