Provjera znanja

Zadatak 1.

Dvije kružnice jednakog polumjera r diraju se izvana, a oboje, jednu u točki A, drugu u točki B dira treće kružnica polumjera 8 cm. Ako je |AB|=12cm, koliki je r?

Zadatak 2.

Dvije kružnice polumjera R=12cm i r=3cm diraju se izvana.Kolika je površina trokuta što ga zatvaraju zajedničke tangente ovih kružnica?

Zadatak 3.

Središta dviju kružnica čiji su polumjeri 10cm i 6cm udaljena su 24 cm. Kolika je udaljenost sjecišta P zajedničkih vanjskih i sjecišta Q zajedničkih unutarnjih tangenta ovih dviju kružnica?

Prilikom rješavanja zadataka koristi se ovim apletom za skicu.