Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

FUNKCIJA INTEGRAL

Poglejmo skupaj, kaj je funkcija integral! Izberi si zvezno funkcijo y=f(x) in spreminjaj vrednost x. Lahko opaziš, da je "ploščina" odvisna od pozicije x v domeni, zato je ta "ploščina" funkcija odvisna od izbrane točke.Simbolično jo označimo s y=F(x) in ji pravimo funkcija integral. To funkcijo "ploščino" jo opiše točka P, ki ima kot absciso x, ordinata pa ...???
Spreminjaj x in opazuj, kako se spreminja vrednost integrala! Kaj predstavljajo točke na krivulji y=F(x)?