פרק א

נתונה פונקציה ליניארית. מה עלינו לעשות על מנת לבנות פונקציה בעלת תחומי חיוביות ושליליות הזהים לפונקציה המקורית? ההפוכים לפונקציה המקורית? מה עלינו לעשות על מנת לבנות פונקציה אי שלילית/ אי חיובית בעלת נקודת אפס הזהה לפונקציה המקורית? ההפוכים לפונקציה המקורית? בתשובותיכם פרטו והשתמשו בפעולות של כפל פונקציה בקבוע, העלאה בחזקה.