Četiri karakteristične točke trokuta

U sljedećem ćeš uratku otkriti ponešto o položaju karakterističnih točaka trokuta u odnosu na vrstu trokut. Također ćeš otkriti i jedan zanimljiv pravac. Položaj točaka možeš mijenjati, a klikom na potvrdne okvire pojavit će se objekti vezani za taj okvir. Potom prati upute ispod uratka te odgovore zapiši u bilježnicu!
Točke postavi u takav položaj da tvore šiljastokutni trokut. Klikom na potvrdne okvire otkrij i odgovori:
 1. Gdje se nalazi središte opisane kružnice?
 2. Gdje se nalazi središte upisane kružnice?
 3. Gdje se nalazi težište?
 4. Gdje se nalazi ortocentar?
Točke postavi u takav položaj da tvore tupokutni trokut. Klikom na potvrdne okvire otkrij i odgovori:
 1. Gdje se nalazi središte opisane kružnice?
 2. Gdje se nalazi središte upisane kružnice?
 3. Gdje se nalazi težište?
 4. Gdje se nalazi ortocentar?
Točke postavi u takav položaj da tvore otprilike pravokutni trokut (teško je podesiti!). Klikom na potvrdne okvire otkrij i odgovori:
 1. Gdje se nalazi središte opisane kružnice?
 2. Gdje se nalazi središte upisane kružnice?
 3. Gdje se nalazi težište?
 4. Gdje se nalazi ortocentar?
Klikni na okvir Točke. Mijenjajući položaj točaka , podesi da se sve točke preklapaju. U kakvom trokutu to vrijedi? Tri od četiri karakteristične točke leže na istom pravcu koji se zove Eulerov pravac. Možeš li uočiti koje su to tri točke? Klikom na potvrdi okvir Eulerov pravac provjeri svoje zapažanje. Mijenjajući položaj točaka možeš postići da sve četiri karakteristične točke leže na istom pravcu. U kakvom trokutu to vrijedi?