Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Steekproeflengte en betrouwbaarheidsinterval

Ondek hier wat de meeste invloed heeft op het betrouwbaarheidsinterval, de populatieproportie of de steekproeflengte. Onderzoek ook of het alsmaar verhogen van de steekproeflengte zinvol is. Krijg je dan een significant betere steekproef uitslag?
Bedenk dat het uitvoeren van een onderzoek geld kost. Om die reden wordt een steekproef niet groter genomen dan nodig. Hier zie je waarom!