Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Rectes límit donats dos parells de punts homòlegs i la direcció de l'eix

Considerem l'homologia d'eix segons la direcció del vector d tal que transforma A en A' i B en B'. El centre de l'homologia és...