Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció lineal o de proporcionalitat directa

Observeu què passa al variar el valor del coeficient de x, "a". El punt lliscant "a" , és el que heu d'anar variant, el teniu a la vista gràfica, simplement amb el ratolí. Fixeu-vos en l'expressió algèbrica i la gràfica, d'aquí entendreu les característi

Observeu què passa al variar el valor del coeficient de x, "a". El punt lliscant "a" , és el que heu d'anar variant, el teniu a la vista gràfica, simplement amb el ratolí. Fixeu-vos en l'expressió algèbrica i la gràfica, d'aquí entendreu les característiques d'aquests tipus de funcions.